Logo
LogoPòster : Definició del temps de vida dels adhesius estructurals : Norma EN 12701 - Pósters

  

Quadre resum de les definicions del temps de vida dels adhesius estructurals en condicions d'emmagatzematge d'acord amb la Norma EN 12701

Darrera actualització: Abril 2016