* Mínimo 2 carácteres.
OK
ITCS

Nota legal

L'Associació INSTITUT TÈCNIC CATALÀ DE LA SOLDADURA, d'ara endavant ITCS, conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris d'ITCSOLDADURA.ORG sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà d'aplicació en el tractament de les dades personals que siguin facilitades per l'usuari quan accedeixi, utilitzi i/o es registri a ITCSOLDADURA.ORG

L'ITCS garantitza el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, conforme a l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de protecció de dades de caràcter personal, que hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no-autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos d'exposició, provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

Així mateix, l'ITCS informa a l'usuari que les instal·lacions, sistemes i arxius on s'allotgen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a arxius automàtico amb dades de caràcter personal.

1. Registre de visites

L'ITCS comunica als usuaris d'ITCSOLDADURA.ORG que la adreça IP amb la que accedeix al servidor d'ITCS, la data i l'hora de l'accés, així com les pàgines que visita que estiguin allotjadas en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu LOG que serà objecte de tractament per part de l'ITCS amb efectes de contabilitzar les visites que rep ITCSOLDADURA.ORG així com per a la realització d'estadístiques.

2. Registre d'usuaris

Les dades personals dels usuaris sol·licitades en el registre d'usuaris d'ITCSOLDADURA.ORG són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un arxiu de dades de caràcter personal responsabilitat de l'ITCS.

Aquestes dades han de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, sent l'usuari l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar a l'ITCS o a qualsevol tercer per causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització de les mateixes.

En cas que l'usuari sigui menor d'edat, advertim que ha d'obtenir l'autorització prèvia del major a càrrec seu per a facilitar les dades personals que es sol·liciten. L'ITCS s'eximeix de qualevol tipus de responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades a ITCSOLDADURA.ORG és:
(1) la identificació de l'usuari amb el propòsit d'una atenció més personalitzada;
(2) l'administració, l'estudi i la millora de l'oferta dels serveis;
(3) l'estudi i el disseny de nous serveis en virtud de les preferènciis dels usuario; i
(4) l'enviament d'informació tècnica, comercial e informativa sobre ITCSOLDADURA.ORG

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir als arxius automatitzats, podent exercir els seus drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits a la legislació de protecció de dades. A aquest fi, l'ITCS ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a la disposició de l'usuari.

Les dades personals facilitades a ITCS no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, amb exepció d'aquells casos previstos expressament per la llei, sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa.

En qualsevol cas, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, havent-n'hi prou amb una comunicació escrita al responsable de l'arxiu en el domicili d'ITCS. Aquesta comunicació ha de realitzar-se mitjançant la tramesa per conducte fefaent d'una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili adjuntant còpia del seu DNI o un altre document acreditatiu.

3. Ús de les cookies

Amb la finalitat d'agilitzar el servei que oferim, identificant amb la màxima celeritat a cadascún dels usuaris, l'ITCS comunica que per al correcte funcionament d'ITCSOLDADURA.ORG és necessari l'ús de 'Cookies'. Aquesta eina, que s'instal·la en el disc dur del sistema informàtic de l'usuari, s'utilitza per a l'emmagatzematge y la posterior recuperació de determinada informació relativa a l'ús que es realitza d'ITCSOLDADURA.ORG, però no recull cap dada personal que permeti identificar a l'usuari.Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies