* Mínimo 2 carácteres.
OK

Normatives -

EN ISO 3834


Requisits de qualitat per a la soldadura per fusió de materials metàl·lics


L'objectiu principal de la certificació EN ISO 3834 (antiga EN 729) és assegurar que els Fabricants són competents i realitzen un control adequat del procés especial de soldadura, de manera que, el seus clients puguin tenir la confiança que els productes soldats compliran amb els requisits acordats en relació a la qualitat de la soldadura.

A més a més, mitjançant la implementació dels requisits EN ISO 3834, assessorats per una tercera part, els Fabricants poden incrementar fàcilment el nivell d'eficiència del seu control i gestió de la producció amb un canvi significatiu en la reducció de costos sense decrementar el nivell de qualitat.

Les Normes EN ISO 3834 no són un sistema de gestió de la qualitat que reemplacin a la Norma EN ISO 9001 sino que, utilitzada conjuntament pels Fabricants que apliquin EN ISO 9001, defineix els requisits de qualitat amb l'objectiu de controlar eficientment les construccions soldades.

La familia de Normes EN ISO 3834 està constituïda fonamentalment per les següents parts:
 
 • EN ISO 3834-2 :  Requisits de qualitat complets
 • EN ISO 3834-3 :  Requisits de qualitat normals
 • EN ISO 3834-4 :  Requisits de qualitat elementals

La selecció adequada del nivell de qualitat no depèn necessàriament de la qualitat demandada per al producte. La selecció es basa en la necessitat de controlar el procés productiu per a garantir el total compliment dels requisits contractuals i regulatoris. La tipologia del procés de producció és el paràmetre directe per a la selecció de la part correcta de les Normes EN ISO 3834. Els criteris de selecció del nivell apropiat de los requisits de qualitat estan enumerats i comparats per nivell en la Norma EN ISO 3834-1.

Un dels requisits de les Normes EN ISO 3834, en funció del nivell de qualitat seleccionat, éss disposar de personal de coordinació per a les tasques de soldadura que compleixi amb uns requisits mínims de formació. En aquest sentit, els diplomes IWE, IWT i IWS compleixen i satisfan els requisits corresponents.

Avantatges per al Fabricant amb les Normes EN ISO 3834

La implantació de les Normas EN ISO 3834 ofereix al Fabricant els següents beneficis:
 
 • Facilita el compliment amb les noves normes europees i internacionals recollides en les directives de la UE.
 • Permet confirmar la capacitat de fabricació i soldadura així com la competència del personal.
 • Millora la confiança del client reduint així la necessitat d'auditories externes.
 • Entrada de les dades del fabricant en el registre de publicació internacional.
 • Gestió de la qualitat i capacitat de fabricació amb l'assessorament de tècnics especials.
 • Increment de la potència de negoci nacional i internacional.
 • Estalvi de costos en producció.
 • Adequació als requisits tècnics particulars dels clients.

Normes de producte que fan referència a les Normes EN ISO 3834

EN 131-2    Escaleras. Parte 2: Requisitos, ensayos y marcado


EN 1065   Puntales telescópicos regulables de acero. Especificaciones del producto, diseño y evaluación por cálculo y ensayos
EN 1090-2   Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para las estructuras de acero
EN 1090-3   Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 3: Requisitos técnicos para las estructuras de aluminio
EN 1092-1   Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero
EN 1247   Maquinaria para fundición. Requisitos de seguridad para cucharas de colada, equipos de colada, máquinas de fundición centrífugas, máquinas de fundición con solidificación continua y semicontinua
EN 1251-2   Recipientes criogénicos. Recipientes portátiles aislados al vacío, de un volumen no superior a 1 000 litros. Parte 2: Diseño, fabricación, inspección y ensayos
EN 1915-2   Equipos de tierra para aeronaves. Requisitos generales. Parte 2: Requisitos de estabilidad y resistencia, cálculos y métodos de ensayo
EN 12493   Equipos y accesorios para GLP. Depósitos a presión en acero soldados de los camiones cisterna para GLP. Diseño y fabricación
EN 12732   Infraestructura gasista. Soldeo de las tuberías de acero. Requisitos funcionales
EN 12811-2   Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: Información sobre los materiales
EN 12952-5   Calderas acuotubulares e instalaciones auxiliares. Parte 5: Fabricación y construcción de las partes a presión de las calderas
EN 13084-1   Chimeneas autoportantes. Parte 1: Requisitos generales
EN 13094   Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Cisternas metálicas con descarga por gravedad. Diseño y construcción
EN 13218   Máquinas-herramienta. Seguridad. Máquinas rectificadoras fijas
EN 13445-4   Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 4: Fabricación
EN 13814-1   Seguridad de las atracciones y de la maquinaria de entretenimiento. Parte 1: Proyecto y fabricación
EN 13941-2   Tuberías de calefacción central. Diseño e instalación de sistemas conectados monotubo o bitubo con aislamiento térmico para redes de agua caliente enterradas directamente. Parte 2: Instalación
EN 13981-1   Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos para aplicaciones estructurales ferroviarias. Condiciones técnicas de inspección y suministro. Parte 1: Productos extruidos
EN 13981-2   Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos para aplicaciones estructurales ferroviarias. Condiciones técnicas de inspección y suministro. Parte 2: Planchas y chapas
EN 14025   Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Cisternas metálicas sometidas a presión. Diseño y fabricación
EN 14183   Taburetes de peldaños
EN 15020   Aplicaciones ferroviarias. Enganche de socorro. Requisitos relativos a las prestaciones, geometría de interfaces y métodos de ensayo
EN 15085-2   Aplicaciones ferroviarias. Soldeo de vehículos y de componentes ferroviarios. Parte 2: Requisitos para el fabricante de soldeo
EN 15085-5   Aplicaciones ferroviarias. Soldeo de vehículos y de componentes ferroviarios. Parte 5: Inspección, ensayo y documentación
EN ISO 5840   Implantes cardiovasculares. Prótesis de válvulas cardíacas. Parte 1: Requisitos generales
EN ISO 14554-1   Requisitos de calidad para el soldeo. Soldeo por resistencia de materiales metálicos. Parte 1: Requisitos de calidad completos
EN ISO 14554-2   Requisitos de calidad para el soldeo. Soldeo por resistencia de materiales metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad elementales
EN ISO 14555   Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos
ISO 15590-2   Petroleum and natural gas industries — Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems — Part 2: Fittings
EN ISO 17660-1   Soldeo. Soldeo de armaduras de acero. Parte 1: Uniones soldadas que soportan carga
EN ISO 17660-2   Soldeo. Soldeo de armaduras de acero. Parte 2: Uniones soldadas que no soportan carga

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies