* Mínimo 2 carácteres.
OK

Normatives -

EN ISO 17660


Soldadura d'armadures d'acer


Aquest norma estableix els requisits de materials, disseny, execució, soldador@s, criteris de qualitat, inspecció i assaig per a les unions soldades d'armadures d'acer en taller o en obra. La Norma està dividida en dues parts:
  • EN ISO 17660-1:  Unions soldades que suporten càrrega (unions resistents)
  • EN ISO 17660-2:  Unions soldades que no suporten càrrega (unions no resistents)
Les consideracions més importants alhora d'acomplir amb els requisits de gestió de la qualitat es detallen a continuació:

Materials base
  • S'utilitzen armadures d'acer soldable o armadures d'acer inoxidable sempre conformes amb les normes de producte o requisits tècnics aplicables. Per exemple, els tipus bàsics d'acers normalitzats segons la Norma UNE 36068 i recollits per la instrucció de formigó estructural EHE-08.

Fungibles de soldadura
  • S'empren consumibles de soldadura qualificats respecte a les normes d'aplicació.

Requisits de qualitat
  • S'han d'acomplir els requisits de qualitat de la Norma EN ISO 3834 més els especificats en la pròpia Norma EN ISO 17660.

Personal de soldadura
  • S'ha de disposar de com a mínim un coordinador de soldadura conforme als requisits de la Norma EN ISO 14731 que assegurarà que totes les soldadures s'executin conforme a les especificacions de procediment de soldadura qualificades (WPS + WPQR). Les titulacions d'Enginyer/Tècnic/Especialista Internacional de Soldadura (IWE/IWT/IWS) acompleixen i satisfan els requisits corresponents.
  • Per cada procés de soldadura, el fabricant ha de tenir un número suficient de soldador@s qualificats (WPQ) i amb formació específica per a la soldadura d'armadures d'acer. Per a executar unions resistents de barres d'acer per armadures, el soldador@ ha de tenir també un certificat de qualificació de soldadura en angle conforme a la Norma EN ISO 9606-1 o equivalent.

Procediments de soldadura
  • S'han de qualificar mitjançant assaig tots els procediments de soldadura i de forma prèvia a la producció soldada. Tots els assajos de procediment de soldadura realitzats per a unions soldades resistents qualifiquen també les unions soldades no resistents però no a l'inrevés.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies